O nas

Nasza historia

Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie

20 grudnia 2005 r. rozpoczął działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

Działa on w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej z późniejszymi zmianami..

Zakład został utworzony i prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością

Zakład Aktywności Zawodowej powstał jako drugi zakład na terenie województwa podkarpackiego inspirując jednocześnie inne organizacje do tworzenia kolejnych ZAZ-ów (obecnie jest ich sześć).

Zakład zatrudnia obecnie 53 osoby, w tym 36 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 17 osób obsługi.

Poprzez podjęcie pracy w trzech pracowniach: stolarskiej, wikliniarskiej oraz rzemiosł różnych – osoby niepełnosprawne mają możliwość realizacji zawodowej, co byłoby niemożliwe w obecnej sytuacji na otwartym rynku pracy.

Praca w ZAZ-ie ma również ogromne znaczenie społeczne, ponieważ osoby niepełnosprawne nie czują się asymilowane z życia publicznego oraz odnajdują w sobie na nowo pomimo swojej niepełnosprawności poczucie przydatności.

Wyróżnienia i Certyfikaty

„W Polsce jest około 5 mln osób, których dotyka problem niepełnosprawności.

Niepełnosprawność zmienia i kształtuje całe życie.

Codzienne czynności stają się wyzwaniem.

Trzeba przypomnieć sobie i innym, że człowiek niepełnosprawny jest osobą pełną marzeń, nadziei i pragnień.

A jego skrywane talenty często przewyższają innych.

Dajmy szansę się im rozwinąć.”